Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

Horváthné Gacsályi Marianna-11 éve Alapítványunk szolgálatában11 éve Alapítványunk szolgálatában

Az idén ünnepli Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány a 30 éves évfordulóját, melynek kapcsán felkérést kaptam elnök asszonytól, hogy összegezzem Alapítványban végzett tevékenységemet.

Példaértékű, hogy egy civil szervezet 30 éve töretlenül, megszakítás nélkül, ugyanolyan lelkesedéssel, sikerrel tevékenykedik, középpontban a gyermekekkel.

Intézményvezetőként fontosnak tartom, hogy intézményen kívüli tevékenységemmel is aktívan szolgáljam a tanulók, pedagógusok érdekeit, támogassam tevékenységüket, ezzel is hozzájárulva  a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez.

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben megválasztott az Alapítvány Kuratóriumi tagjának. Örömmel vállaltam el ezt a tisztséget, mert úgy gondoltam, hogy a tanulók és az iskola érdekét szem előtt tartva, a különböző pályázati lehetőségekkel – kurátorként – a gyermekek érdekeit szolgálhatom.

Alapítványunk alapfeladatai közé tartozik a község gyermekintézményeinek nevelési, oktatási, szociális körülményeink javítása, kiemelkedő szorgalmú gyermekek jutalmazása. Tanulóink ösztönzése a továbbtanulás, a nyelvtanulás, valamint a művészetek és a sport területén.

30 év alatt az Alapítvány több millió forinttal támogatta azokat a programokat, melyben az óvodás és iskolás gyermekek részt vettek.

Kiemelten fontos számomra a gyermek, én mindig az ő érdekeiket tartom szem előtt. Mindent megteszek azért, hogy nekik jobb legyen: hogy örömmel járjanak iskolába, szeressék ezt a mi kis gyöngyszemünket, a település egyetlen oktatási intézményét. Amikor csillogást, örömöt látok a szemükben, az velem minden nehézséget felejtet és túllendít minden akadályon. Azt érzem, hogy megérte, értük, mert minden gyermek értékes, egyedi és megismételhetetlen. Ezt tartom szem előtt, amikor értük tevékenykedem.

Nem számoljuk a kuratóriumi üléseken eltöltött hosszú órákat, az alapítványi bálok megrendezésével járó feladatokat, előkészületeket, utómunkálatokat. A sok-sok munkaórát, amelyet egy-egy projekt, pályázat kapcsán eltöltünk az Alapítványban: a pályázatok elbírálása, az ajándékok beszerzése, csomagolása, Erzsébet-pályázatok megírása, táborok, programok, kirándulások szervezése, és megannyi háttérmunka. Ezt csak mi látjuk, akik benne vagyunk, hiszen ebből a gyermekeknek érezni semmit nem kell. Az övék maradjon az élmény, az öröm, az ajándék, és a hála, hogy van egy szervezet, amely értük van.

Azt vallom, az embert ne ítélkezésekből, hallomásból, szóbeszédből ítéljék meg, hanem tettei, elért eredményei után.

Kiemelek néhány olyan eredményt, amelynek elérésében tevékeny részt vállaltam:

-                Alapítványunk a megalakulásától kezdve szervezi a Kirándul az iskola” programot, mely azt jelenti, hogy 4 évente iskolánk valamennyi diákja, pedagógusa részt vesz 3-4 napos erdei iskolában. A program teljes költségét Alapítványunk finanszírozza. Kezdetben a tábor a Balatonon, Tatán, Vértesben volt, majd ez ahogy iskolánk létszáma dinamikusan növekedett, egyre nagyobb terhet, anyagi ráfordítást jelentett alapítványunknak. Rátaláltam az Erzsébet-tábor pályázati lehetőségre, melyet kihasználva 2014-ben, 2018-ban, és 2022-ben sikeresen pályáztunk, így iskolánk diákjai fantasztikus 3 napot tölthettek Zánkán. Pályázataimnak köszönhetően alapítványunkat így csak az 1000 Ft-os önrész és az utazás költségei terhelték, mely így sem kevés anyagi ráfordítást jelentett.

-                Közreműködésemmel három egymást követő évben (2017, 2018, 2019) megrendezésre került iskolánk, alapítványunk támogatására az Abacus Jótékonysági Piknik. Az ötlettel, kezdeményezéssel megkeresett az Abacus Hotel igazgatója, Kálmán Zsolt úr, aki példaértékű, egyedülálló felajánlásával önzetlen segítőkészségéről tanuskodott. A Hotel a piknik bevételét megduplázta, így Alapítványunk összesen 3.480.000 Ft bevétellel gazdagodott, melyet iskolánk fejlesztésére fordítottunk, fordítunk.

-          Támogatási Szerződéseket kötöttünk iskolánk udvarára tervezett Szabadtéri Színpad megvalósításához, de mivel iskolabővítés lehetősége, várható helyszíne nem teszi lehetővé a színpad megépítését, így az általam nyert támogatásokat (Henkel Magyarország Kft. 1.680.000 Ft, Mészáros és Mészáros Kft. 10.000.000 Ft támogatás) iskolánk férőhelyének bővítésére használjuk fel. A nyert támogatás Alapítványunk számláján van.

-       Javaslatomra – iskolánk 110 éves évfordulója alkalmából – az Alapítvány iskola-pólót ajándékozott minden tanulónknak. Ez azóta hagyományként tovább él, az érkező, új tanulók minden tanévnyitó ünnepségen ajándékba kapják. Alapítványi támogatással létrehoztam iskolánk „BÜSZKESÉG-FAL”-át, melyre azok a tanulók kerülhetnek, akik nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredménnyel végeztek. Kezdeményezésemre létrehoztuk a Herceghalmi Champions díjat, melyet a kiemelkedő sportsikereket elért tanulóink kapják. Olyan sportolók, akik kiemelkedő országos, nemzetközi sikereket értek el. A díjazott kupát kap, pénzjutalomban részesül és felkerül a büszkeségtáblára. Díj alapítását a 30 éves évfordulóra tettük, díjazottak jutalmazása 2023-as jótékonysági bálunkon történik.

A kuratórium tagjai időközönként változnak, élethelyzettől függően. Ez egy olyan közösség, amelyhez érdemes és megtiszteltetés tartozni. Olyan nagytiszteletű, közösségi emberekkel, kollégákkal, partnerekkel tevékenyked(t)em együtt, akiknek neve minden herceghalmi számára ismert. Büszke vagyok elődeimre, kiemeltképpen: 

-        az alapítóra: néhai Schnaider Lászlóra, aki nélkül ez az alapítvány ma nem létezne.

-        alapító tagokra: Bak Imre, Dregus Márta, Balogh Bertalanné, Csapó Sándorné, külön kiemelem  Farkas József-et az alapítvány társelnökét, aki 30 éve tagja az alapítványnak, akit példaértékű tevékenységéért Herceghalom Díszpolgárává választottak.

-        volt kuratóriumi elnökökre: az első elnökre, mélyen tisztelt igazgatónkra: Góg Mátyásnéra, Ági nénire, aki 1999-ig vezette az alapítványt, Patakiné Bitay Adélra, aki a leghosszabb ideig, 10 évig volt alapítványunk élén, iskolánk tisztelt magyar tanára volt, Cserkuti Juliannára, akinek elnöksége alatt született alapítványunk logója, új arculata.

-        kurátorokra: Lányi Istvánné Csilla, dr. Lipka Sándorné, Emődiné Nyári Rózsa, Debreceny Sándorné, Pákozdné Molnár Zsuzsanna, Richterné Bender Erika, Balogh József, Hegedűs Imre, Petrikné Gál Csilla, Varga Krisztina, külsős tagok: Reiner Szilvia, Kozma Katalin.

Valamennyi kuratóriumi tag tiszteletet érdemel tevékenységéért, gyermekeinkért végzett áldozatos munkájukért, és természetesen valamennyi támogató magánszemély, szervezet, vállalkozás, cég,, akik évek óta kiemelten támogatták Alapítványunk munkáját.

Külön köszönet illeti az alapító szervezetet

Hálás köszönetemet fejezem ki valamennyi volt kurátornak, hogy folytathatjuk, mi is bejárhatjuk azt a nemes, általuk megkezdett szép utat, amelynek mozaik kövein ma is büszkén lépkedünk.

Köszönöm kuratórium jelenlegi tagjainak, hogy köztük, velük együtt tevékenykedhetek: kiemelten Bárányos Mónika- elnök asszonynak, aki igazán nagyszerű, áldozatos, valódi karitatív munkát végez alapítványunk élén. Farkas József- társelnöknek, Czinege Jánosnénak, Németh Etelkának, Venczel Rékának, Hegedűsné Kováts Anikónak, Nagy Ramónának.

 

Büszke vagyok, hogy Alapítványunknak aktív tagja lehetek, és tevékenységemmel hozzájárulhatok gyermekeink támogatásához. Remélem még néhány évig ugyanilyen lelkesedéssel tudom folytatni karitatív munkámat.

Horváthné Gacsályi Marianna
kuratóriumi tag

Herceghalom, 2022. december 03.

Vissza