Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

Alapítvány céljai

Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány 1992-ben alakult. Megalakulása óta cél a településen élő gyermekek támogatása.

Az alapítvány céljának és tevékenységének megjelölése:

  1. A községben működő gyermekintézményekben (óvoda, általános iskola) tanulók oktatási és nevelési körülményeinek javítása (szociális körülmények, felszereltség, stb.)

  2. Kiemelkedő szorgalmú gyermekek tanulmányi munkájának javítása

  3. Az ifjúság szellemi és testi fejlődéséhez szükséges feltételek javítása nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

  4. Sporttevékenység, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az alapítvány a céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

  • szociális tevékenység, családsegítés

  • közoktatást szolgáló tevékenység

  • közérdekű rendezvények, sportesemények szervezése

    Közfeladat: a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása

Vissza